De weg van het Ei

Ben je op zoek naar verdieping en wil je daarin persoonlijk begeleid worden?

Nieuw in Nederland is de mogelijkheid om je gedurende langere tijd , begeleid door een Vedic Art leraar, te verdiepen in de 17 principes:

De weg van het Ei

Als symbool van de, door een schaal omsloten, heelheid staat het EI voor het volmaakte voorbeeld van de schepping. In India geloofde men dat het oerei, de brahmanda, in twee helften was verdeeld: een gouden helft voor de hemel en een zilveren voor de aarde. Hieruit was de eerste mens ontstaan. In veel culturen wordt het ei als symbool van een allereerste kiem gezien, waaruit later de wereld voortkwam.


Vedic Art
Vedic Art brengt je bij die allereerste kiem in jezelf, vanwaaruit je creatieve proces kan beginnen. Centraal in deze opleiding staat jouw persoonlijke groei . Je volgt de beginners en gevorderden kursus. Ook krijg je, passend bij jouw proces, opdrachten aangereikt om jouw authentieke creatieve kracht te laten stromen en verder te ontwikkelen.

Quote cursist

Het brengt me dat ik nu kijk en ook zie! Verdieping in alles! Ik weet en voel nu waar ik sta en mijn basis is veel steviger geworden! Mijn creativiteit stroomt en dat maakt dat ik me vrijer kan bewegen in mijn schilderen en in mijn leven. Ik durf me nu te uiten in verf! Maar vooral:” Blijdschap en Plezier! “

Vedic Art

Je kunt kiezen voor een 6 of negen maanden ontwikkelingsweg. Deze starten in overleg. De zomerperiode is vrij. Soms kan in overleg een andere vorm gekozen worden. Je hebt tweewekelijks contact met je leraar. Je krijgt individuele opdrachten en je schildert ook 1x per maand samen met andere studenten. Je besteedt zelf, naast de contactmomenten, minimaal 8 uur per week aan je ontwikkelingsweg. Elke drie maanden vindt er een evaluatie plaats.

Als je nog niet de basiscursus hebt gevolgd is de start drie weekenden basiscursus.Ook volg je minimaal 1x de vervolgkursus.

Voor mensen die ver weg wonen werk ik, naast telefonisch, voor de twee wekelijkse contacten ook via Skype.

Jouw bijdrage
Jouw bijdrage is 115,- euro per maand. Je verbindt je voor de gehele periode van 6 of 9 maanden.

Praktische info